Herbalife-ын бүтээгдэхүүнийг худалдан авахыг хүсвэл шим тэжээлийн зөвлөхтэй холбогдоно уу.

Бүтээгдэхүүний зориулалт
Шүүлтүүрийг арилгах
Бүтээгдэхүүний төрөл
Шүүлтүүрийг арилгах
125 091
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Аяган дахь тэнцвэржүүлсэн хоол
0
171 591
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
125 091
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Аяган дахь тэнцвэржүүлсэн хоол
4.7
3
54 286
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Бие махбодын хамгаалалтын хүчийг дэмжинэ
0
125 091
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Төгс харьцаа бүхий тэнцвэржүүлсэн шим тэжээл!
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
66 281
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Бие махбодыг сэргэг байлгах байгалийн гуаран.
0
117 020
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоог өдөр бүр дэмжинэ.
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
105 138
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Танд хэрэгтэй оройн хоол
4.0
1
207 393
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Тус бүтээгдэхүүн нь эрчимтэй дасгал хөдөлгөөний дараа булчингийн жинг нэмэхэд тусалдаг.
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
106 634
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Уургийн илчлэг багатай эх үүсвэр
0
278 376
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Зүрх, судасны хэвийн үйл ажиллагааг дэмжих амин хүчлүүдийн комплекс
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
113 389
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх байгалийн цэвэр алоэ.
4.0
1