Herbalife Nutrition-ын бүтээгдэхүүнийг худалдан авахыг хүсвэл шим тэжээлийн зөвлөхтэй холбогдоно уу.

Бүтээгдэхүүний зориулалт
Шүүлтүүрийг арилгах
Бүтээгдэхүүний төрөл
Шүүлтүүрийг арилгах
95 891
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Аяган дахь тэнцвэржүүлсэн хоол
0
131 536
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
95 891
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Аяган дахь тэнцвэржүүлсэн хоол
4.7
3
41 614
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Бие махбодын хамгаалалтын хүчийг дэмжинэ
0
Шинэ бүтээгдэхүүн
95 891
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Төгс харьцаа бүхий тэнцвэржүүлсэн шим тэжээл!
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
50 809
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Бие махбодыг сэргэг байлгах байгалийн гуаран.
0
89 704
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоог өдөр бүр дэмжинэ.
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
80 596
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Танд хэрэгтэй оройн хоол
4.0
1
158 980
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Тус бүтээгдэхүүн нь эрчимтэй дасгал хөдөлгөөний дараа булчингийн жинг нэмэхэд тусалдаг.
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
81 742
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Уургийн илчлэг багатай эх үүсвэр
0
213 395
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Зүрх, судасны хэвийн үйл ажиллагааг дэмжих амин хүчлүүдийн комплекс
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
86 921
Энэ нь олон нийтэд
нээлттэй санал биш юм**
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх байгалийн цэвэр алоэ.
4.0
1