Herbalife Nutrition-ын бүтээгдэхүүнийг худалдан авахыг хүсвэл шим тэжээлийн зөвлөхтэй холбогдоно уу.

Бүтээгдэхүүний зориулалт
Шүүлтүүрийг арилгах
Бүтээгдэхүүний төрөл
Шүүлтүүрийг арилгах
114 868
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Аяган дахь тэнцвэржүүлсэн хоол
0
157 567
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
114 868
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Аяган дахь тэнцвэржүүлсэн хоол
4.7
3
49 850
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Бие махбодын хамгаалалтын хүчийг дэмжинэ
0
114 868
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Төгс харьцаа бүхий тэнцвэржүүлсэн шим тэжээл!
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
60 864
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Бие махбодыг сэргэг байлгах байгалийн гуаран.
0
107 457
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоог өдөр бүр дэмжинэ.
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
96 546
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Танд хэрэгтэй оройн хоол
4.0
1
190 443
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Тус бүтээгдэхүүн нь эрчимтэй дасгал хөдөлгөөний дараа булчингийн жинг нэмэхэд тусалдаг.
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
97 919
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Уургийн илчлэг багатай эх үүсвэр
0
255 626
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Зүрх, судасны хэвийн үйл ажиллагааг дэмжих амин хүчлүүдийн комплекс
0
Хамгийн сайн борлуулалттай бүтээгдэхүүн
104 123
Энэ нь нийтэд
зориулсан үнэ биш болно**
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх байгалийн цэвэр алоэ.
4.0
1