Бие Даасан Гишүүдийн нэвтрэх хэсэг

Herbalife Nutrition компанийн шим тэжээлийн зөвлөхүүд

Жонатан Яром, Израиль улс
Жонатан Яром, Израиль улс
 • Herbalife Nutrition компанийн шим тэжээлийн зөвлөх
 • Herbalife Nutrition компанийн Шим Тэжээлийн Зөвлөлийн гишүүн
 • Израиль улсын Олимпийн хорооны гишүүн
 • Израиль улсын Үндэсний Сэргээшийн Эсрэг Хорооны үүсгэн байгуулагч
Александр Мартынчук, Украин улс
Александр Мартынчук, Украин улс
 • Herbalife Nutrition компанийн шим тэжээлийн зөвлөх
 • Шинжлэх ухааны доктор
 • 13 гаруй жилийн ажлын туршлагатай
 • 33 гаруй шинжлэх ухааны нийтлэлүүдийн зохиогчоор болон хамтран зохиогчоор ажиллаж байсан
 • Олон улсын бага хурлуудын байнгын удирдагч болон оролцогч
 • Herbalife Nutrition компанийн Шим Тэжээлийн Зөвлөлийн гишүүн
Алла Шилина, ОХУ
Алла Шилина, ОХУ
 • Herbalife Nutrition компанийн шим тэжээлийн зөвлөх
 •  30 гаруй жилийн ажлын туршлагатай
 • “Первый канал” болон “Дамский клуб” сувгуудаар гардаг “Контрольная закупка” буюу “Хяналттай худалдан авалт”, “Время обедать” буюу “Өдрийн хоолны цаг боллоо” гэх нэвтрүүлгүүдийн зөвлөх
 • Herbalife Nutrition компанийн зөвлөхөөр 2011 оноос хойш ажиллаж байгаа
Зухра Павлова, ОХУ
Зухра Павлова, ОХУ
 • Herbalife Nutrition компанийн шим тэжээлийн зөвлөхөөр 2015 оноос хойш ажиллаж байгаа
 • Шинжлэх ухааны доктор
 • 20 гаруй шинжлэх ухааны нийтлэлүүдийн зохиогчоор болон хамтран зохиогчоор ажиллаж байсан
 • Олон улсын болон ОХУ-ын боловсролын бага хурлуудын байнгын удирдагч болон оролцогч 
Лаура Ромерайте-Куклиериене, Литв
Лаура Ромерайте-Куклиериене, Литв
 • Herbalife Nutrition компанийн шим тэжээлийн зөвлөх
 • “Зөв хооллох зуршил” үндэсний төслийн оролцогч, илтгэгч
 • “L. Romeraitės dietoterapijos centras“ эмнэлгийн эрхлэгч
 • Клайпедагийн Үндэсний Коллежийн багшаар 2014 оноос хойш ажиллаж байгаа
Анастасия Кургиниан (Уласевич), Беларусь улс
Анастасия Кургиниан (Уласевич), Беларусь улс
 • Herbalife Nutrition компанийн шим тэжээлийн зөвлөх
 • 8 гаруй жилийн ажлын туршлагатай
 • Эрүүл хооллолтын сургалтын лекцийн зохиогч. Хооллолтын сургуулийн эрхлэгч 
 • ОНТ сувгийн нэвтрүүлгүүдэд зөвлөхөөр оролцож байсан бөгөөд цахим болон хэвлэл мэдээллийн сувгуудаар (City Time Magazine) тэнцвэржүүлсэн хооллолтын талаар ярилцлага өгч байсан.
Алмагуль Ержекенова, Казахстан улс
Алмагуль Ержекенова, Казахстан улс
 • 5 гаруй жилийн ажлын туршлагатай
 • Актюбины Анагаах Ухааны Коллежид “Эмчилгээний хооллолт” сэдвээр багшилдаг
 • Мэргэжилтнүүдийн холбооны гишүүн
 • Хоол зүйч ба Хүнс Судлалын Үндэсний Нийгэмлэгийн гишүүн
 • Эрүүл хооллолтын багш, дасгалжуулагч
 • Биеийн хүчний чадамжийн анхан шатны үнэлгээний “Фитнес тест” аргачлалын зохиогч
Оюун Чимэддамба, Монгол улс
Оюун Чимэддамба, Монгол улс
 • Herbalife Nutrition компанийн шим тэжээлийн зөвлөх
 • Хүний их эмч
 • АНУ, Массачусетс муж, Бостон хот дахь Бостоны Их Сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийн мастер 
 • Австрали улс, Мельбурн хот дахь Монашийн Их Сургуулийн доктор
 • Олон улсын мэргэжлийн байгууллагуудын гишүүн
 • Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлуудын байнгын оролцогч
 • НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн үндэсний зөвлөх 2007-2011
 • Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын үндэсний зөвлөх
Хүсэлтээ үлдээнэ үү