Herbalife-ийн Олон улсын онлайн нууцлалын бодлого

Хамгийн сүүлд хянаж өөрчилсөн: 2020 оны 6-р сарын 30

Энэхүү Herbalife-ийн нууцлалын бодлого ("Бодлого") Herbalife International of America, Inc., тус Бодлогын дагуу дэлхий даяар ажилладаг түүний охин компани, харьяа байгууллагуудад хамаарна. Энэхүү нууцлалын бодлого Herbalife-ийн онлайн өмч, гар утасны апликэйшнээр ("Сайтууд") дамжуулан цуглуулсан бүх мэдээлэлд хамаарна. Зарим Herbalife вэбсайтууд нь тусгайлсан нутаг дэвсгэрт хамаарах өөрсдийн онлайн нууцлалын мэдэгдлүүдтэй байдаг ба эдгээр нь тухайн улсын шаардлагыг хангах нэмэлт мэдээлэл, тодруулгыг агуулсан байж болно. Энэ нь мөн Herbalife-ийн оффлайнаар цуглуулсан мэдээлэлд хамаарна. Өөрөөр заагаагүй бол, Herbalife тарааж хадгалаагүй тохиолдолд энэхүү бодлого Herbalife-ийн Бие даасан борлуулагч ("Дистрибьютер" эсвэл "Herbalife борлуулагч") танаас эсвэл Herbalife-с бусад өөр эх сурвалжаас Дистрибьютерийн шууд авсан мэдээллийг цуглуулж эсвэл ашиглахад хамаарахгүй.

Энэхүү Нууцлалын бодлогын зорилго нь бид ямар төрлийн мэдээлэл цуглуулж байгаа, тухайн мэдээлэл хэрхэн ашиглагдаж, хэнтэй энэхүү мэдээллийг хуваалцаж байгаа, цуглуулгатай холбоотой таны сонголт, тухайн мэдээллийг ашиглах, хуваалцах, тухайн мэдээлэлд нэвтрэх болон засварлах таны чадвар, мөн энэ мэдээллийг хамгаалахын тулд бидний авч буй хамгаалалтын арга хэмжээ зэргийг танд мэдээлэх юм.

1. Herbalife ямар мэдээлэл цуглуулдаг вэ?

Herbalife хувийн мэдээллийн цуглуулгыг түүний зорилгод хамаарах зүйлүүдээр шууд эсвэл бидний өмнөөс үйл ажиллагаа явуулдаг гуравдагч этгээдээр хязгаарладаг бөгөөд бид хувийн мэдээллийн цуглуулгыг харьяалах хуулийн эрх бүхий байгууллагад нийцүүлэн, хууль ёсны шударга арга хэрэгслийг ашиглан хувийн мэдээллийг цуглуулдаг.

Таны бидэнд шууд өгөх мэдээлэл

Өөр тохиолдолд, Та Herbalife-д таны овог, нэр, шуудангийн хаяг, утасны дугаар, э-мэйл хаяг, зээлийн картын мэдээлэл, банкны мэдээлэл, намтар (төрсөн огноо, гэр бүлийн байдал гэх мэт орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) зэрэг мэдээллийг шууд өгч болно. Жишээлбэл та Сайтууд хэрэглэж байхдаа эсвэл Herbalife борлуулагч эсвэл Herbalife-ийн давуу эрх бүхий гишүүн болохдоо бидэнд мэдээлэл өгч болно. Хэрэв та бидний хүссэн мэдээллийг өгөөгүй тохиолдолд, зарим тохиолдолд, бид таны хүссэн үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүй.

Хэрэв та өөр хүний мэдээллийг бидэнд задруулсан тохиолдолд та бидэнд тухайн мэдээллийг задруулах зорилгоор тухайн хүний зохих зөвшөөрлийг авах шаардлагатай.

Таны төхөөрөмж болон Сайтууд ашигласан тухай мэдээлэл

Бид зарим мэдээллийг автоматаар цуглуулах болно. Үүнд интернэт протокол хаягууд (IP), хөтчийн төрөл, интернэт үйлчилгээ үзүүлэгч (ISP), лавлагаа/гарах хуудас, үйлдлийн систем, огноо/цагийн тамга, таны Сайтын үйл ажиллагаа (таны үзсэн Сайтын агуулга, хулганын хөдөлгөөн, хулганын даралт, товшилт, гүйлгэлт, үзсэн мэдээлэл гэх мэт) эсвэл чиг хандлагад дүн шинжилгээ хийх, Сайтуудыг удирдах, Сайтуудын үйл ажиллагаа болон контентыг сайжруулах, манай нөхцөлийг дагаж мөрдүүлэх зэрэг зорилгоор товшилтын өгөгдөл гэх мэт. Бид интернэтийн стандарт технологи, жишээ нь күүки, вэб хөвүүрүүд, горимын давталт/дэлгэцийн зураг, мөн дор күүки хэсэгт тайлбарласнаар энэхүү мэдээллийг цуглуулахтай адил технологиуд ашигладаг.

Бид мөн таны гар утасны төхөөрөмжийн GPS солбицол, үүрэн цамхгийн мэдээлэл эсвэл WiFi дохионууд гэх мэт таны байршлын тухай нарийн мэдээллийг цуглуулж болно. Herbalife энэхүү мэдээллийг таны Сайтуудын хэрэглээ, хоол тэжээлийн клуб эсвэл бусад Herbalife хоол тэжээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой өндөр сэтгэгдэл төрүүлэх зорилгоор ашиглаж болно. Хэрэв та таны газарзүйн байршлын тодорхой мэдээллийг Herbalife цуглуулж, ашиглахыг хүсэхгүй байвал та төхөөрөмж дээрээ байршлын онцлогийг идэвхгүй болгож болно. Үүнийг яаж хийх талаар төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчийн тохиргоог үзнэ үү.

Гуравдагч этгээдийн эх сурвалжаас авах мэдээлэл

Бид таны тухай нэмэлт мэдээллийг олон нийтийн болон арилжааны зорилгоор ашиглах боломжтой эх сурвалж, бусад гуравдагч этгээдээс авч болно.Борлуулагчид Herbalife компанитай таны талаарх мэдээллийг хуваалцаж болно. Хэрэв та Facebook, Google, эсвэл Twitter зэрэг гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ рүү Сайтуудаар дамжуулан хандах, Сайт руу нэвтрэх эсвэл бусдад Сайтууд дээрх сэтгэгдлийнхээ талаар мэдээлэл хуваалцахад бид эдгээр гуравдагч этгээдийн үйлчилгээнүүдээс мэдээлэл цуглуулж болно. Бид таны онлайн болон оффлайн горимд цуглуулж хүлээн авдаг бүх мэдээллийг нэгтгэж, энэхүү Нууцлалын бодлогод тодорхойлсон арга замаар ашиглаж эсвэл задруулж болно.

Бид мөн борлуулагч нараасаа, борлуулагчид ямар мэдээлэл өгөхөөр сонгосноос тань хамаараад таны тухай дараах төрлийн хувийн мэдээллийг авах боломжтой: нэр, холбоо барих мэдээлэл, төлбөрийн мэдээлэл, эрүүл мэндийн тухай мэдээлэл зэрэг байна (үүнд: өндөр, жин, БЖИ, гэхдээ эдгээрээр хязгаарлагдахгүй).

2. Herbalife миний мэдээллийг хэрхэн ашигладаг вэ?

Бид таны тухай цуглуулсан мэдээллийг янз бүрийн зорилгоор ашигладаг, үүнд: Таныг бүтээгдэхүүнээр хангах, таны хүссэн үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх, таны гүйлгээг хийх, таны захиалсан зүйлийг хүргэх, таны данс эсвэл гүйлгээний талаар танд мэдээлэл өгөх, манай бодлогын болон бусад захиргааны асуудлын өөрчлөлт, эсвэл таны асуулт, сэтгэгдэл; сурталчилгааны мэдээллийг өгөхийн тулд таны сонирхлыг илүү сайн ойлгох, холбогдох агуулга, судалгаа, санал асуулга болон бусад материал; бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагаагаа сайжруулах; компанийн бодлого, дүрэм журам, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, эсвэл өөрсдийн болон бусдын хууль ёсны эрх, хувийн нууц, аюулгүй байдал, өмч хөрөнгийг хамгаалах, хэрэгжүүлэх, хамгаалах шаардлагатай үед ашиглана. Мөн бид энэ мэдээллийг Herbalife борлуулагчдын борлуулалтыг баталгаажуулах, манай системд хэрэглэгчдийг хайх, мэдээлэл солилцох, баталгаажуулахад нь Herbalife борлуулагчид туслах, мөн Herbalife хууль дүрмийг дагаж мөрдөх зорилгоор ашигладаг. Herbalife эсвэл түүний эрх бүхий гуравдагч талууд доор дурдсан холбоо барих аргуудыг ашиглан тантай шууд холбоо барьж болно.

Herbalife энэхүү мэдээллийг давуу эрх бүхий гишүүнчлэл ба борлуулалтын үйл ажиллагааг дэмжих, Herbalife борлуулалт ба маркетингийн төлөвлөгөөний зохистой ажиллагааг хангахад ашиглаж болно. Жишээлбэл Давуу эрхтэй гишүүдийн талаарх мэдээллийг таны бүтээгдэхүүний хөнгөлөлтийг дэмжих, тооцоолох, хянах, тусгай урамшууллын талаар мэдээлэл өгөхөд ашиглаж болно. Herbalife Борлуулагчдын мэдээллийг дэмжлэг үзүүлэх, тооцоолох, хөнгөлөлтийг хянах, орлого, урамшуулал, татварын албанд төлбөр төлөх, орлогыг тайлагнах, сургалт явуулах, холбогдох хууль тогтоомж, компанийн бодлогыг дагаж мөрдөх, төлөвлөгөө, гэрээ, түүний дотор борлуулагчийн анкет, гэрээнд дэмжлэг үзүүлэхэд ашиглаж болно.

Танд үйлчилгээ үзүүлэх; хууль ёсны бизнесийн бусад хэрэгцээг хангах, жишээлбэл борлуулалт, маркетингийн төлөвлөгөөний зохих үйл ажиллагааг явуулах; бидний зөвшилцөл болон хууль ёсны үүргээ биелүүлэх; мөн маргаан шийдвэрлэх, борлуулагчийн гэрээ, бидний гэрээг биелүүлэхийн тулд бид таны мэдээллийг шаардагдах хугацаагаар хадгалж болно.

3. Herbalife миний мэдээллийг хэнтэй хуваалцдаг вэ?

Салбар компани, түнш байгууллагууд

Бид 1-р хэсэгт дурдсан хувийн мэдээллийг өөрийн салбар компани (Herbalife-г удирддаг, Herbalife-р удирдуулдаг, эсвэл адилхан удирдлага бүхий компаниуд) бас сонгогдсон түнш байгууллагуудтай хуваалцдаг. Жишээлбэл эдгээр аж ахуйн нэгж таны мэдээллийг таны сонирхлын талаар таамаглал дэвшүүлэх, танд онцгой санал, урамшуулал, зар сурталчилгаа, бусад материал өгөхөд ашиглаж болно.

Борлуулагч ба үйлчилгээ үзүүлэгч

Бид 1-р хэсэгт дурдсан бүх хувийн мэдээллийг бидний өмнөөс үүрэг гүйцэтгэдэг борлуулагч, үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй хуваалцаж болно. Энэ үйл ажиллагааны жишээ нь захиалга биелүүлэх, илгээмж хүргэх, удирдлагын бүтцэд шуудан явуулах, зээлийн картын төлбөр хийх, хэрэглэгчийг үйлчилгээ үзүүлэх, зах зээлийн судалгаанд ашиглах зэрэг юм. Борлуулагч, үйлчилгээ үзүүлэгчид таны хувийн мэдээллийг Herbalife зааврын дагуу хадгалах ёстой бөгөөд таны хувийн мэдээллийг бусад зорилгоор ашиглах, эсвэл ил гаргахыг хориглоно.

Herbalife-н бие даасан борлуулагчид

Хэрэв та Herbalife борлуулагч, давуу эрхтэй гишүүн эсвэл үйлчлүүлэгч бол бид таны мэдээллийг бусад Herbalife борлуулагчтай (нэр, холбоо барих мэдээлэл, зэрэг, төвшин, хэмжээ, борлуулалтын статистик гэх мэт) ямар ч хязгаарлалтгүйгээр Herbalife борлуулагчдын сүлжээний бусад борлуулагч, давуу эрхтэй гишүүдийн мэдээллийг агуулсан шатлалын тайлангийн хүрээнд хуваалцаж болно. (Сүлжээний байгууллага бүх борлуулагч болон тодорхой борлуулагчийн ивээн тэтгэсэн давуу эрх бүхий гишүүд, мөн дараа дараагийн борлуулагчийн ивээн тэтгэсэн бүх хүмүүсээс бүрдэнэ.) Шатлалын тайлан АНУ-аас гадуурх хүмүүсийн мэдээллийг агуулж байгаа тохиолдолд бид холбогдох хуульд заасны дагуу мэдээллийг хамгаалах арга хэмжээг авсан. Herbalife бизнесээ цаашид өргөжүүлэх, маркетингийн хэрэгсэл, платформд ашиглахад нь борлуулагчдад туслах ганц зорилгоор Шатлалын тайланг борлуулагчид аминчлан өгдөг.

Бид танд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох үүднээс таны мэдээллийг борлуулагчтай хуваалцаж болох бөгөөд эдгээр борлуулагч нар нууцлалын бодлогодоо тодорхойлсны дагуу таны мэдээллийг бусадтай хуваалцаж болно. Жишээлбэл хэрэв та GoHerbalife.com болон манай турах уриалгатай (herbalifewlc.com) гэх мэт манай зарим сайтыг ашигладаг бол таны мэдээллийг тэдгээр сайтад үйлчилдэг нэг эсвэл нэжгээд дистрибьютерүүдтэй хуваалцаж болно. Үүнтэй адил та хоол тэжээлийн клубт оролцдог бол бид таны мэдээллийг хоол тэжээлийн клубийн борлуулагчидтай хуваалцаж болно. Танд хамгийн их хамааралтай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох зэргээр танд илүү тусгай үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд бид мөн таны мэдээллийг борлуулагчидтай хуваалцаж болно. Жишээ нь тантай хамгийн их хамааралтай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгоно. Таны мэдээллийг хүлээн авсан Herbalife борлуулагчид нь гэрээний нөхцөлийн дагуу хязгаарлагдсан бөгөөд нууцлал, мэдээллийг хамгаалах гэрээтэй байдаг. Эдгээр борлуулагчдын зарим нь танай улсад байдагтай ижил эсвэл төстэй түвшний нууцлалын хамгаалалтыг санал болгодоггүй улсад байж болно.

Хэрэв та хоол тэжээлийн клуб ажиллуулдаг бол бид тухайн клубийн байршлыг давуу эрхтэй гишүүд, үйлчлүүлэгчид, бусад Herbalife борлуулагч нартай хуваалцаж болно.

Хууль эрх зүй, дагаж мөрдөх байдлын мэдээлэл

Мөн бид таны мэдээллийг задруулж болно: нэхэмжлэл, шүүх ажиллагаа, түүнтэй холбогдох хууль эрх зүйн үйл явцыг дагаж мөрдөх гэх мэт хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх бүхий аудиторуудад нээлттэй болгох, эсвэл ил тод байдал нь манай эрх ашгийг хамгаалах, таны аюулгүй байдал, бусдын аюулгүй байдлыг хамгаалах, залилан мэхлэхээс сэргийлэх, шалгах, засгийн газрын хүсэлтэд хариу өгөх шаардлагатай үед ил болгоно.

Бизнесийн шилжилт

Мөн бид таны мэдээллийг Herbalife нэгдэх, худалдан авах, эсхүл хөрөнгийг худалдах, шилжүүлэх, мөн дампуурах магадлал үед хуваалцаж болно.

Таны зөвшөөрөлтэй бусад тал

Энэхүү Нууцлалын бодлогод тодорхойлсноор мэдээлэл хуваалцаж болох бөгөөд бас таны зөвшөөрөл эсвэл зааврын дагуу бид өөрсдийн цуглуулсан мэдээллийг бусад зорилгоор гуравдагч этгээдтэй хуваалцаж болно.

4. Herbalife нь надтай хэрхэн холбоо тогтоох вэ?

Herbalife нь хүссэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах үндэслэлээр эсвэл таны Herbalife бизнестэй (Хэрэв та Борлуулагч бол) холбоотой асуудлаар тантай э-мэйл, шуудан, утас, мессеж эсвэл бусад хэрэгслээр дамжуулан холбогдож болно. Хэрэглэгчийн борлуулалтыг баталгаажуулахын тулд Herbalife нь тантай тогтмол э-мэйлээр, шуудангаар, утсаар, мессежээр эсвэл бусад хэрэгслээр холбоо барина (хэрэв та үйлчлүүлэгч бол).

Мөн та Herbalife компанийн бизнес, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, онцгой хямдрал, Herbalife Family сангийн талаар дээр дурдсанчлан янз бүрийн харилцаа холбооны хэрэгслээр дамжуулан цаг үеийн мэдээллийг авах боломжтой. Herbalife борлуулагч болон давуу эрх бүхий гишүүд өөрсдийн MyHerbalife захиалгын төв доторх цэсээр холбогдож болно. Мөн та харилцаа холбооны энэхүү аргуудыг зааврын дагуу ашиглан эсвэл 866-866-4744 утсаар холбоо барьж эдгээр төрлийн харилцааг удирдаж болно.

5. Миний хувийн мэдээлэл аюулгүй байна уу?

Бид таны тухай цуглуулсан хувийн мэдээллийг үнэн зөв, цаг тухайд нь, найдвартай байлгах үүднээс зохих арга хэмжээ авдаг. Харамсалтай нь интернэтээр дамжуулж буй ямар ч өгөгдөл 100% найдвартай биш бөгөөд таны хувийн мэдээллийг хамгаалахыг хичээдэг ч бид бүрэн аюулгүй байдалд баталгаа өгч чадахгүй.

6. Би хэрхэн мэдээлэлдээ нэвтэрч эсвэл засварлах вэ?

Herbalife нь таны мэдээллээ хянах эрхийг хүндэтгэдэг. Зарим тохиолдолд та манай нэг болон түүнээс олон сайтад зочилж мэдээллийг шалгаж, шинэчлэх боломжтой (жишээ нь MyHerbalife дахь зарим борлуулагч, давуу эрх бүхий гишүүний дансны мэдээлэл). Хүсэлтийн дагуу бид танаас цуглуулсан мэдээллээ хадгалах, эсвэл ашиглах эсэхээ баталгаажуулна. Та алдаатай эсвэл дутуу хувийн мэдээллээ засах эсвэл, шинэчлэх, эсвэл таны хувийн мэдээллийг устгах эсвэл бид дахин ашиглахгүй байх тухай хүсэлт гаргах эрхтэй. Зарим нөхцөлд таны хүсэлтийг бид биелүүлэх боломжгүй байна. Жишээ нь: хэрэв энэ нь бидний зохицуулах үүрэг хариуцлагад хөндлөнгөөс оролцох, хууль эрх зүйн асуудалд нөлөөлөх, бид таны таних тэмдгийг баталгаажуулж чадахгүй, эсвэл энэ нь зүйд нийцэхгүй зардал, хүчин чармайлт шаардсан үед гэх мэт, гэхдээ ямар ч тохиолдолд бид таны хүсэлтэд зохих хугацаанд хариулж, танд тайлбар өгөх болно. Биднээс таны хүсэлтэд хариу өгөх хугацаа нь 30 хоног байна. Хувийн мэдээллийн хүсэлт гаргахын тулд доорх мэдээллийг ашиглан онлайн эсвэл оффлайн байдлаар холбогдоно уу.

7. Олон улсын шилжүүлэг.

Сайтуудын төв нь АНУ-д байрладаг. Таны бидэнд өгсөн мэдээлэл эсвэл сайтыг ашиглаж байхад авсан мэдээллийг танай улсад цуглуулж, дараа нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу өөр улсад шилжүүлж болохыг анхаарна уу. Сайт ашиглах нь энэхүү Бодлогод заасны дагуу мэдээл боловсруулахыг зөвшөөрч буйгаа харуулж байна.

8. Хүүхдийн мэдээлэл.

Энэхүү сайтууд нь ерөнхий үзэгчдийн вэбсайтууд бөгөөд 13-аас доош насны хүүхдэд чиглэдэггүй. Хуулийн дагуу зөвшөөрөөгүй бол бид 13-аас доош насны хүүхдээс хувийн мэдээлэл санаатай авч, ашиглаж эсвэл түгээдэггүй. Хэрэв та манай сайт таны хүүхдээс хувийн мэдээлэл цуглуулсан гэж үзэж байвал privacy@herbalife.com-р бидэнтэй холбоо барина уу. Бид хууль тогтоомжид шаардсаны дагуу бүртгэлээс устгахын тулд боломжит хүчин чармайлт гаргах болно.

9. Күүки болон хяналт.

H erbalife Nutrition, түүнчлэн манай сайтын агуулга болон бусад функцийг хангадаг бусад гуравдагч талууд нь күүки, вэб хөвүүрүүд, горимын давталт/дэлгэцийн зураг, ,мөн эдгээр мэдээллийг цуглуулдагтай адил технологийг олон төрлийн зориулалтаар ашигладаг. Үүнд чиг хандлагыг шинжлэх, вэбсайтыг удирдах, сайтууд дахь хэрэглэгчдийн хөдөлгөөнийг хянах, мөн манай хэрэглэгчийн мэдээллийн талаар хүн ам зүйн мэдээллийг цуглуулах зэрэг орно.

Күүки бол компьютерын хатуу диск дээр хадгалагддаг мэдээллийн жижиг хэсэг юм. Күүки өгөгдлийг таны төхөөрөмжид суулгаснаар таныг өөр өөр вэбсайт, үйлчилгээ, төхөөрөмж, хөтчийг ашиглан орох боломж олгодог. Жишээлбэл бид танд илүү сайн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд күүкийг таныг вэбсайтад дахин орж ирэхэд илүү хялбар байлгах, таныг танихад ашигладаг. Бид гуравдагч талд Сайт дээр күүки ашиглахыг зөвшөөрч болох боловч гуравдагч этгээдийн күүкигийн хэрэглээ эсвэл агуулгыг хянах боломжгүй. Вэб хөтөч бүх күүкийг зөвшөөрөх, бүх күүкигээс татгалзах эсвэл күүки илгээх үед танд мэдэгдэх тохиргоо хийх боломжийг танд олгодог. Хэрэв та күүки хэрэглэхээс татгалзсан бол, та сайтын онцлог, функцийг бүрэн ашиглаж чадахгүй байж болзошгүйг анхаарна уу. Күүки, тэднийг хэрхэн удирдах талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл www.allaboutcookies.org/.-д зочилно уу.

Вэб хөвүүрүүд болон адил төстэй технологи бол гуравдагч этгээдтэй харилцдаг вэб хуудас, зар сурталчилгаа, э-мэйлд байрлуулсан жижиг хэмжээтэй код юм. Жишээлбэл тодорхой вэб хуудсанд зочилсон хүмүүсийн тоо, күүкийг хүргэх, харилцах, хэрэглээний хэв маягийг ойлгоход бид вэб хөвүүрийг ашигладаг. Мөн мессежийг нээсэн, арга хэмжээ авсан эсвэл илгээсэн эсэхийг мэдэхийн тулд вэб хөвүүрийг э-мэйлд оруулж болно.

Бусад дотоод хадгалах сан болон интернэтийн технологи байдаг. Жишээ нь Дотоод хуваалцсан объектууд ("Flash күүки" гэж нэрлэдэг), HTML5 дотоод хадгалах сан болон оруулсан бичвэрүүд, эдгээр нь дээр дурдсан күүкитэй ижил төстэй ажиллаж болно. Эдгээр технологи нь күүкигээс ялгаатай тул та ердийн хөтчийн хэрэгсэл, тохиргоог ашиглан хянаж чадахгүй байж болохыг анхаарна уу. Flash күүкийг хэрхэн удирдах талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл, энд дарна уу www.adobe.com/privacy.html. Adobe аналитикийн талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд энд дарна уу www.adobe.com/privacy.html.

Бид Хоол тэжээлийн клубийн үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд Блютүүт хөвүүрийн технологийг ашиглаж болно. Блютүүт идэвхжүүлсэн гар утас нь хөвүүрийн дохионы бүсэд байх үед дохио хүлээн авах боломжтой. Хэрэв хэрэглэгч Блютүүтийг идэвхжүүлээгүй, Herbalife гар утасны апликэйшн суулгаж, түлхэх мэдэгдлүүдийг идэвхжүүлээгүй бол дохио хүлээн авахгүй. Хөвүүр нь мэдэгдэл харуулах, үйлчлүүлэгчийг шалгаж оруулах болон төлбөр хийхийг зөвшөөрнө. Та апликэйшний тохиргооноос хөвүүрийн ажиллагааг идэвхгүй болгох боломжтой.

10. Бүү хяна.

Вэб хөтчүүд нь "Бүү хяна" гэсэн хүсэлтийг танд илгээхийг зөвшөөрч болох юм. Одоогийн байдлаар бид "Бүү хяна" дохиоллын талаар хариу арга хэмжээ авахгүй байна. Учир нь тухайн вэбсайтууд ийм дохио хүлээн авах үед юу хийх ёстой талаар салбарын стандарт байдаггүй. Бид шинэ технологийг үргэлжлүүлэн хянаж байгаа бөгөөд стандарт бий болбол нэвтрүүлэх болно.

11. Онлайн зар сурталчилгаа.

Бид вэбсайт дээрээ зар сурталчилгаа байрлуулж, гуравдагч этгээдтэй хамтран бусад вэбсайт дээр зар сурталчилгаа байрлуулж болох юм. Мөн бид өөрийн сайт, зар сурталчилгааны сайт, болон интернэт дэх таны файл нээсэн түүхийг үндэслэн таны сонирхол, сонголт, шинж чанарт нийцүүлэн гуравдагч тал, бизнес хамтрагч, зар сурталчилгааны сүлжээ, бусад зар сурталчилгааны үйлчилгээтэй хамтран ажиллана. Күүки эсвэл бусад ижил төстэй технологийг ашиглан таны хайлтын үйл ажиллагаа, сонирхолд тулгуурласан зар сурталчилгааг илгээдэг. Бид эдгээр гуравдагч этгээдийн хувийн нууцлалын үйл ажиллагааны төлөө хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд эдгээр гуравдагч этгээдийн мэдээллийн хэрэглээний бодлого нь энэ бодлогод тусгагдаагүй болно.

Зарим гуравдагч этгээд нь манай сайтын хэрэглэгчийн талаарх мэдээллийг манай сайт болон бусад газар, вэб хөтөч, төхөөрөмж зэргийг ашиглан мэдээлэл цуглуулдаг. Эдгээр гуравдагч этгээд нь манай сайт дээрх мэдээллийг интернэтэд таныг зар сурталчилгаагаар (биднээс болон бусад компаниас) хангах зорилгоор ашиглаж болно. Эдгээр гуравдагч этгээдийн зарим нь хэрэглэгчдэд зорилтот зар сурталчилгаа хүлээн авахаар сонголт хийх боломж олгох зорилготой салбарын боловсруулсан хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж болно. Гар утасны төхөөрөмж дээр апликэйшн, вэбсайтыг ашиглах ялгааны улмаас гар утасны апликэйшн дээрх зар сурталчилгааны технологийг идэвхгүй болгохын тулд та нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлагатай болж магадгүй. Олон төрлийн төхөөрөмж танд зорилтот зар сурталчилгаанаас гарах боломжийг таны гар утсан дахь гар утасны апликэйшн, гар утасны төхөөрөмжийн цэс дотор олгосон байдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд гар утасны тохиргоогоо шалгана уу. Мөн та манай апликэйшнийг гар утасны төхөөрөмж эсвэл апликэйшний зах зээл ашиглан стандарт устгах үйлдэл хийх боломжтой.

Дижитал сурталчилгааны холбоо, эсвэл Сүлжээний сурталчилгаанд оролцдог программ ашиглан сонирхолд тулгуурласан зараас татгалзах боломжтой юм. Сүлжээний сурталчилгааны санаачилга (//www.networkadvertising.org/choices/) ба дижитал зар сурталчилгааны холбооны (//www.aboutads.info/choices/) ажиллуулдаг вэбсайтуудад зочлоорой. Та мөн гар утасны апликэйшн эсвэл гар утасны төхөөрөмжийн тохиргоо дээрх сонирхолд тулгуурласан зар сурталчилгааг ашиглахаас татгалзах боломжтой. Гэхдээ татгалзах сонголт нь зөвхөн ашиглахаас татгалзах үед таны ашиглаж байгаа хөтөч, төхөөрөмжид л хамаарна. Хэрэв та сонирхолд тулгуурласан сурталчилгааны төхөөрөмжийг хаах хүсэлтэй байгаа бол та вэб хөтөч, бүх төхөөрөмж дээрээ татгалзах хэрэгтэй. Тухайн улсын хэл дээрх нэмэлт мэдээллийг www.youronlinechoices.com/-с авах боломжтой. Хэдийгээр та сонирхолд тулгуурласан зар сурталчилгааны зорилгоор салбарт тулгуурласан зар сурталчилгаанаас татгалзсан ч та ерөнхий сурталчилгааг үргэлжлүүлэн хүлээн авах бөгөөд манай сайтууд дээрх таны сэтгэгдэл унаж болохыг анхаарна уу.

12. Онлайн форумууд.

Сайтууд нь олон нийтэд нээлттэй форум санал болгож болно. Эдгээр чиглэлээр өгсөн мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй бөгөөд тэдгээрийг ашиглаж байгаа бусад хүмүүс унших, цуглуулах, ашиглах боломжтой гэдгийг та анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр форумаас таны хувийн мэдээллийг устгах хүсэлт гаргахын тулд бидэнд privacy@herbalife.com хаягаар э-мэйл илгээнэ үү. Зарим тохиолдолд бид таны хувийн мэдээллийг устгах боломжгүй байж магадгүй.

13. Гуравдагч талын холбооснууд.

Сайтууд нь бидний хяналтгүй гуравдагч талыг удирддаг, хариуцдаг вэб сайтын холбоосыг агуулж болно. Гуравдагч этгээдийн вэбсайтад оруулсан аливаа мэдээлэл нь тухайн вэбсайтын нууцлалын бодлогын дагуу зохицуулагдах бөгөөд бид танд гуравдагч этгээдийн вэбсайтын операторуудад мэдээлэл задруулахын өмнө тухайн журам дүрмийг судлахыг зөвлөж байна. Гуравдагч талын вэбсайтын агуулга, үйлдэл, бодлогын талаар бид ямар ч үүрэг эсвэл хариуцлага хүлээхгүй. Гуравдагч этгээдийн вэбсайт уруу орох линк нь манай сайтад байршсан ямар ч тохиолдолд ийм вэбсайтын агуулга, үйл ажиллагаа эсвэл бодлогын баталгаа болж чадахгүй.

14. Гуравдагч талын үйл ажиллагаа.

Сайтууд дээрх зарим функцийг Herbalife-тай холбоогүй гуравдагч этгээд өгч болно. Эдгээр байгууллага күүки, вэб хөвүүр болон ижил төстэй технологийг ашиглах замаар таны сайт ашиглалтын талаар тодорхой мэдээлэл цуглуулж, хүлээн авч болно. Herbalife эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийн хувийн нууцыг хадгалах үүрэггүй.

Хэрэв та Сайт уруу нэвтрэх эсвэл Сайт дээрх сэтгэгдлийн мэдээллийн талаар бусадтай хуваалцахын тулд Сайтаар дамжуулж Facebook, Google эсвэл Twitter гэх мэт гуравдагч этгээдийн үйлчилгээг ашиглавал эдгээр гуравдагч байгууллагууд нь таны тухай болон сайт дээрх таны үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг цуглуулж болох бөгөөд , мөн тэд таны сайтын хэрэглээний тухай гуравдагч талын үйлчилгээ дэх таны таньдаг хүмүүст хувийн нууцлалын бодлогынхоо дагуу мэдэгдэж болно.

15. Энэхүү бодлогын өөрчлөлт.

Энэхүү бодлогын эхэнд жагсаасан огноогоор энэхүү нууцлалын бодлогыг хамгийн сүүлд шинэчлэв. Herbalife энэхүү нууцлалын бодлогыг хүссэн үедээ өөрчлөх эрхтэй. Хэрэв бид ямар нэг бодитой өөрчлөлт хийхийг санал болговол өөрчлөлтийг хүчин төгөлдөр болохоос өмнө энэ хуудсан дээрх мэдэгдлээр танд мэдэгдэх болно. Та Сайтыг цаашид ашиглах нь энэхүү өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч байна гэж үзнэ. Хамгийн сүүлийн үеийн хувилбартай нь танилцахын тулд Энэ нууцлалын бодлогыг үе үе шалгаж байгаарай. Энэхүү нууцлалын бодлогод заагдсан өөрчлөлтийг нийтэлсний дараа сайт ашигласнаар та эдгээр бүх өөрчлөлтийг зөвшөөрч байна.

16. Хэрэв надад асуулт байгаа бол яах уу?

Herbalife нууцлалын асуудлыг нухацтай авч үздэг. Хэрэв танд асуулт эсвэл санал хүсэлт байвал бидэнтэй холбоо барьж болно: 800 West Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015 (Анхаар: Нууцлалын хэлтэс, privacy@herbalife.com, 866-866-4744.