Бие Даасан Гишүүдийн нэвтрэх хэсэг

Herbalife Nutrition компанийн гадаад арчилгааны зөвлөхүүд

Юлия Левинсон, Украин улс
Юлия Левинсон, Украин улс
  • 2015 оноос хойш Herbalife Nutrition компанийн гадаад арчилгааны зөвлөх
  • 12 гаруй жилийн ажлын туршлагатай
  • Олон улсын хурал уулзалтууд, сургалтын төсөл болон сургалтуудын байнгын оролцогч
  • Олон улсын сертификатуудын эзэмшигч
Любовь Зиновьева, ОХУ
Любовь Зиновьева, ОХУ
  • 2015 оноос хойш Herbalife Nutrition компанийн гадаад арчилгааны зөвлөх
  • Нийт 25 гаруй жилийн ажлын туршлагатай.
  • Гоо сайхны үйлдвэрлэлийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан.
  • Олон улсын хурал уулзалтуудын оролцогч.
Хүсэлтээ үлдээнэ үү