Бие Даасан Гишүүдийн нэвтрэх хэсэг

Түүх

Компанийн түүх нь Марк Хьюз АНУ-д Бие Даасан Гишүүдээрээ дамжуулан борлуулагддаг тэнцвэржүүлсэн шим тэжээл болон жин хяналтын бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэрлэлийн компанийг байгуулахаар шийдсэн 1980 оноос эхэлнэ. Өнөөдөр бид дэлхийн 95 гаруй орнуудаас худалдан авах боломжтой тэнцвэржүүлсэн шим тэжээл болон эрүүл амьдралын хэв маягийн, уураг, эслэг болон амин дэмээр баялаг бүтээгдэхүүнүүдийн өргөн сонголтыг санал болгож байна.

Herbalife Nutrition-ын түүхэн үеүд (Харахыг хүссэн оноо сонгоно уу эсвэл цаг хугацааны шугамыг хөдөлгөнө үү)

Хүсэлтээ үлдээнэ үү