Дэлхийд №1 брэнд жин хасах бүтээгдэхүүний ангилалд
Дэлхийд №1 брэнд *
Үйлчлүүлэгч болох

Тээвэрлэлт

Шалгагдаж, бэлэн болж, савлагдсан партуудыг дэлхийн өнцөг булан бүр рүү илгээнэ. Тэдний зорилго бол Herbalife Nutrition-ын Худалдааны Төвүүдэд хүрэх явдал.

Очих ёстой газартаа хүрсний дараа бүтээгдэхүүнийг дахин нэг шалгалтанд оруулна – бид бүтээгдэхүүний сертификацийг тухайн орон тус бүрийн хууль тогтоомжид тохирсон байдлыг шалгана. Бүртгэл хийх шаардлагууд ямар ч хатуу байсан, бид тэдгээр шаардлагуудыг нягт нямбай мөрдөж, Herbalife Nutrition-ын бүтээгдэхүүнүүдийн сайн чанарыг тогтмол баталгаажуулдаг.