Дэлхийд №1 брэнд жин хасах бүтээгдэхүүний ангилалд
Дэлхийд №1 брэнд *
Үйлчлүүлэгч болох

Савлалт

Бүтээгдэхүүний бэлэн болсон формулаг шалгаж, бэлэн болгосны дараа савлаж, хаяглах энгийн мэт боловч нямбай ажиллагаа шаардсан шатанд орно.

Энд бүх үзүүлэлтүүдийг хаяглалт дээрх үзүүлэлтүүдтэй тохирч байгаа эсэхийг шалгана.