Савлалт

Бүтээгдэхүүний бэлэн болсон формулаг шалгаж, бэлэн болгосны дараа савлаж, хаяглах энгийн мэт боловч нямбай ажиллагаа шаардсан шатанд орно.

Энд бүх үзүүлэлтүүдийг хаяглалт дээрх үзүүлэлтүүдтэй тохирч байгаа эсэхийг шалгана.