Түгээлт

Бүх л шалгалтын үе шат дууссаны дараа манай бүтээгдэхүүнүүд Herbalife-ын Худалдааны Төв рүү илгээгдэнэ. Тэнд бид бүтээгдэхүүнийхээ бүтэц, чанарыг хадгалахын тулд шаардлагатай бүх нормуудыг чандлан мөрддөг.
Бид ирж байгаа парт тус бүрийн байдлыг тогтмол хянаж, хамгийн сайн хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлдэг тул Бие Даасан Гишүүд болон манай үйлчлүүлэгчид бүх үзүүлэлтүүдээрээ өөгүй цэвэр Herbalife-ын бүтээгдэхүүн гар дээрээ хүлээн авч чаддаг.