Бие Даасан Гишүүдийн нэвтрэх хэсэг

Холбоодын үйл ажиллагаан дахь оролцоо

Herbalife нь 70 гаруй шинжлэх ухааны, үйлдвэрлэлийн болон нийгмийн байгууллагуудын идэвхтэй гишүүн юм.

Herbalife нь Олон Улсын Шууд Борлуулалтын Холбооны гишүүн болсон ба хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалж шууд борлуулалтын бизнесийн ёс зүйн өндөр стандартыг дэмждэг ОХУ-ын Шууд Борлуулалтын Холбооны ахлах гишүүн.

Herbalife — Олон улсын хоол тэжээлийн/хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчдийн холбоо (IADSA), Хариуцлагатай хүнс тэжээлийн Европын холбоо (ERNA) болон Эрүүл хооллолтын Зөвлөлийн (CRN) үүсгэн байгуулагчдын нэг.

Herbalife нь ОХУ-д Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн (ХНБ) үйлдвэрлэгчдийн ашгийн бус түншлэлийн гишүүн. Уг түншлэлийн зорилго нь ХНБ-ий үйлдвэрлэлт болон түгээлтийг хөгжүүлж, сайжруулахын зэрэгцээ ХНБ-ий зах зээл дэх эргэлтэд оролцож буй хэрэглэгчид болон үйлдвэрлэгчдийн эрхийг хамгаалах юм.

2010 оноос Herbalife нь Хоол судлаачдын үндэсний нийгэмлэг (ХСҮН)-ийн гишүүн болсон. Нийгэмлэг нь өөрийн судалгаан дээр үндэслэн боловсролын үйл ажиллагаа явуулан хоол хүнс болон шим тэжээлийн талаарх дэвшилтэт мэдлэгийг түгээдэг.

Хүсэлтээ үлдээнэ үү