Дэлхийд №1 брэнд жин хасах бүтээгдэхүүний ангилалд
Дэлхийд №1 брэнд *
Үйлчлүүлэгч болох

Холбоодын үйл ажиллагаан дахь оролцоо

Herbalife Nutrition нь 70 гаруй шинжлэх ухааны, үйлдвэрлэлийн болон нийгмийн байгууллагуудын идэвхтэй гишүүн юм.

Herbalife Nutrition нь Олон Улсын Шууд Борлуулалтын Холбооны гишүүн болсон ба хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалж шууд борлуулалтын бизнесийн ёс зүйн өндөр стандартыг дэмждэг ОХУ-ын Шууд Борлуулалтын Холбооны ахлах гишүүн.

Herbalife Nutrition — Олон улсын хоол тэжээлийн/хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчдийн холбоо (IADSA), Хариуцлагатай хүнс тэжээлийн Европын холбоо (ERNA) болон Эрүүл хооллолтын Зөвлөлийн (CRN) үүсгэн байгуулагчдын нэг.

Herbalife Nutrition нь ОХУ-д Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн (ХНБ) үйлдвэрлэгчдийн ашгийн бус түншлэлийн гишүүн. Уг түншлэлийн зорилго нь ХНБ-ий үйлдвэрлэлт болон түгээлтийг хөгжүүлж, сайжруулахын зэрэгцээ ХНБ-ий зах зээл дэх эргэлтэд оролцож буй хэрэглэгчид болон үйлдвэрлэгчдийн эрхийг хамгаалах юм.

2010 оноос Herbalife Nutrition нь Хоол судлаачдын үндэсний нийгэмлэг (ХСҮН)-ийн гишүүн болсон. Нийгэмлэг нь өөрийн судалгаан дээр үндэслэн боловсролын үйл ажиллагаа явуулан хоол хүнс болон шим тэжээлийн талаарх дэвшилтэт мэдлэгийг түгээдэг.