Herbalife хэвлэлд.

2014 оны

2013 оны

2012 оны


Herbalife компани болон бүтээгдэхүүний чанартай холбоотой санал асуудлыг дараах цахим шуудангаар хүлээн авна:
askhlfmn@herbalife.com

Сонин хэвлэлийн харилцаа хариуцсан төлөөлөгч:
Breakthrough
Олон нийттэй харилцах алба
Охиноогийн Энхбат
enkhbat@breakthroughpr.mn
mn-MN | 18.02.19 14:04:31 | NAMP2HLASPX03